ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นความลับ สร้างมาตรการความปลอดภัยบนโลกออนไลน์

   

-

 

  เพราะความก้าวหน้าด้านไอที ทำให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จนก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่คาดคิด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรตระหนัก

      ปัจจุบัน การดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ เช่น ไอพีแอดเดรส ชื่อ รูปถ่าย ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลทางการแพทย์ และพฤติกรรมผู้ใช้งานออนไลน์ จำเป็นต้องเริ่มจาก “ตัวเรา” สิ่งที่เป็นพื้นฐานและควรคำนึงถึงก็คือ การเก็บรักษาและดูแล “รหัสผ่าน (Password)” ให้เป็นความลับและรัดกุมยิ่งขึ้น หากพบว่ารหัสผ่านของตนเข้าไม่ได้ รหัสถูกล็อก หรือเกิดความผิดปกติ ให้แจ้งผู้ดูแลระบบทันที

สำหรับคำแนะนำในการสร้างรหัสผ่านที่ดี

-ควรใช้ส่วนประกอบของตัวอักษรใหญ่-เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษประสมกัน

    -ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน อย่างน้อยทุก 3 เดือน / 6 เดือน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ลดการเกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิด หากผู้อื่นแอบนำรหัสไปหาประโยชน์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของรหัส

     ขณะเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นหลักการ รวมถึงยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากลที่รัดกุมยิ่งขึ้น

    โดยร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จะมีความคล้ายกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The General Data Protection Regulation: GDPR) กฎหมายฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งได้บังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างกฎการปกป้องข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วยุโรป โดยจะบังคับใช้กับบริษัท (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด) ที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลในสหภาพยุโรป

     ดังนั้น ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและผู้ประกอบการไทยทุกภาคส่วน จำเป็นต้องศึกษาและปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานและเตรียมความพร้อมรับมือก่อนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ รวมถึงยังเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อกฎหมาย GDPR ฉบับใหม่นี้ เพื่อสร้างความตระหนักให้การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรัดกุมมากยิ่งขึ้น

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mdes.go.th หรือ www.etda.or.th

Credit : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา