สำนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 122 สำนักงาน
ศูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ

ที่อยู่            : ชั้น 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท  สมุทรปราการ ถ.ศรีนครินทร์
                    ต.บางเมือง อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2457
โทรสาร       : 0 2402 3167, 0 2104 8823

ศูนย์บริการลูกค้าสามเสนใน

ที่อยู่            : ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์สามเสนใน ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
                   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2953
โทรสาร       : 0 2104 2845

ศูนย์บริการลูกค้าสุขุมวิท

ที่อยู่            : ห้องเลขที่ 212-213 ชั้น 2 อาคารไทมส์ สแควร์  ถ.สุขุมวิท
                    เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2433, 0 2104 2460
โทรสาร       : 0 2104 2433

​​สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ที่อยู่            : 319 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ชั้น 2 ห้อง 216 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก
                   อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-20.00 น.
โทรศัพท์     : 08 6420 1085
โทรสาร       : -

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่

ที่อยู่            : 492 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5208 0020
โทรสาร       : 0 5208 0021

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย

ที่อยู่            : 63 ถ.งำเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5202 9977, 0 5202 9978 
โทรสาร       : 0 5202 9979

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา เชียงใหม่

ที่อยู่            : 332-333/1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา เชียงใหม่ ถ.มหิดล
                   ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00-20.00 น.
โทรศัพท์     : 08 6420 1120-1
โทรสาร       : 0 5208 0039

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ที่อยู่            : 99/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชั้น 1 ห้อง K115-K116 ม.3 ต.รอบเวียง
                   อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.30 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00-20.30 น.
โทรศัพท์     : 08 6420 1015
โทรสาร       : -

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

ที่อยู่            : 55/5 ห้อง 310 ชั้น 3 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-20.00 น.
โทรศัพท์     : 0 5208 1558, 0 5208 1559
โทรสาร       : 0 5208 1558

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาก

ที่อยู่            : 340 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5503 9944
โทรสาร       : 0 5503 9945

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา