ข่าวประชาสัมพันธ์ บมจ. กสท โทรคมนาคม

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม

ฉลากตรวจสอบคุณภาพอินเทอร์เน็ต (Guide Line)

25.04.2012

เมื่อต้องการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนตัดสินใจซื้อคือ Spec ของสินค้าหรือฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคา ส่วนประกอบ สถานที่ผลิต ของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า “อินเทอร์เน็ต” ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็มีฉลากแสดงรายละเอียดเช่นกัน  เพียงแต่ฉลากของอินเทอร์เน็ตจะอยู่ที่เว็บไซต์ http://internet.nectec.or.th ซึ่ง NECTEC ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของ ISP ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway และจากผู้ให้บริการ Internet Gateway เชื่อมต่อไปยัง International internet provider และ Thailand internet exchange

 


จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการที่ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้บริการระดับองค์กรสามารถเข้าไปตรวจสอบ Spec หรือองค์ประกอบของ Internet ที่ ISP นำมาให้บริการแก่ท่านได้ เนื่องจากมีการ Update ข้อมูลการเชื่อมต่อทุก ๆ เดือน ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็สามารถตรวจสอบโครงข่ายของผู้ให้บริการ Internet Gateway ซึ่งรวมถึง CAT ด้วยวิธีการง่าย ๆ ในการตรวจสอบคือ ยิ่งมีวงจรการเชื่อมต่อไปยัง International internet provider และ Thailand internet exchange ยิ่งมากยิ่งดี  ทั้งในแง่ของจำนวน Bandwidth และจำนวนวงจรที่เชื่อมต่อ เนื่องจากการมีจำนวน Bandwidth มาก หมายถึงองค์กรนั้นมีความพร้อมเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าที่มากด้วย แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมีจำนวนวงจรเชื่อมต่อไปในหลายเส้นทางและหลากหลายภูมิภาคจะยิ่งทำให้การใช้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากเป็น Diversity ซึ่งกันและกัน หากเส้นทางใดขาดไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ก็ยังมีเส้นทางที่เหลือให้สามารถส่งผ่าน Traffic internet ได้

แล้วข้อมูลจากเว็บ NECTEC บอกอะไรบ้าง ? แล้วดูอย่างไร ?

ตรงนี้ไม่ยากครับ โดยส่วนใหญ่ ISP จะให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เราได้จะต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ วงจรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ (IX : Thailand Internet Exchange) และวงจรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG : International Internet Gateway) ซึ่งข้อมูลจากเว็บ NECTEC จะบอกให้ทราบว่า ISP แต่ละรายมีการต่อ IX และ IIG กับผู้ให้บริการ Internet Gateway รายใดบ้าง และมีการเชื่อมต่อด้วยปริมาณมากน้อยเพียงใด

ขอตั้งข้อสังเกตง่าย ๆ ว่ายิ่ง ISP มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway ด้วยปริมาณ Bandwidth ที่มาก และมีการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Internet Gateway มากราย  ยิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ ISP รายนั้น อย่างน้อยก็บอกให้ทราบว่า ISP รายนั้นมีปริมาณ Bandwidth ที่เตรียมไว้สำหรับให้บริการอีกมาก อีกทั้งการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway ที่มากรายจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการให้บริการที่ต้องหยุดชะงักลงหากผู้ให้บริการ Internet Gateway รายใดรายหนึ่งเกิดปัญหาขัดข้องได้ แต่ไม่ว่าอย่างไร ทั้ง IIG และ IX จากข้อมูลของ NECTEC จะเห็นผู้ให้บริการ ISP รายใหญ่ในประเทศเกือบทุกรายจะเชื่อมต่อใช้บริการกับ CAT ด้วยปริมาณ Bandwidth ที่สูง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่บอกได้ว่า ISP รายใหญ่ยังคงให้ความไว้วางใจใช้บริการ CAT Internet Gateway อย่างมากเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าในกลุ่ม Corporate ขององค์กร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา