CAT datacom News & promotion

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ CAT datacom

Work from Anywhere to the business success in the New Normal era

03.02.2021

  • When the Covid-19 pushed the world to the New Normal era, everyone knew there was a very high chance that people will receive unprecedented privileges to Work from Anywhere. For example, employees in a convenience store can fill up the shelves from anywhere, just have a computer, internet, plus a little bit of cutting-edge technology.
  • There are various platforms for Work from Anywhere that are popular today. Most allow employees to access information securely from anywhere, anytime. While some facilities for everyone in the team to follow the task without having to meet each other resulting in employees don’t need to go to work at the office and it has no effect on work efficiency. The platforms are available for the organization to choose both free and paid options.  
  • Although the four global companies like Fujitsu, Twitter, Facebook and Google have succeeded in working remotely, they don’t reveal any positive or negative statistics. According to Nicholas Bloom, a professor at Stanford University in California who studies the working in the new normal era found that that remote working can increase productivity or workload by up to 13%.

 

Work from Anywhere is a popular trend of working in the new normal era when the world is facing the Covid-19 pandemic, it has become a demanding working way because it can work anywhere by just having computers and the Internet.

 

Previously, Work from Anywhere was limited to people working without offices or digital nomads and a new generation who loved freedom. But in the post-Covid-19 world, the Work from Anywhere will extend to full-time employees as well such as software development, writer, translator lawyer, support staffs, customer service, marketing, and sales professionals as well as consultant and accountant meaning that, in the future, if the virus is controlled by a vaccine, there will be hundreds of millions of people who are able to work from anywhere.

 

Thai people are becoming accustomed to basic technologies for Work from Anywhere, such as the collaboration system, the project management system that facilitates everyone on the team to follow the task without having to meet each other resulting in employees don’t need to go to work at the office and it has no effect on work efficiency. The platforms are available for the organization to choose both free and paid options.

 

The popular platforms in this group are various including Asana, Bitrix24, Jira, Monday, nTask, Quickbooks, Slack, Trello, Wrike, Xero, and Zipbooks.  These platforms are workspace platforms where employees can use for receiving data, sending files, update work history across all departments via high-speed Internet and Virtual Private Network (VPN) which keep the corporate data security.

 

 

Work from Anywhere via popular platforms

 

Many people separate their workspace from the communication system by choosing a messenger program LINE for instant messaging, chat, sending photos and files, some may opt for a teleconference program like Zoom, an Online Conference Call Tools program that is available for free in the first 40 minutes where users can share screen, remoted controlling the screen, sharing the comment in annotate menu and recording the meeting.

 

There’s also a Google Hangouts that users can send and receive message, audio, and video allowing users to have a seamless one-on-one or group chat when used in conjunction with Google Drive, a cloud storage for sharing and syncing of all data file securely.

 

Not only Google that's making cloud storage service, Dropbox is also the cloud storage service for syncing and sharing folders with others. Meanwhile, Workplace by Facebook is a platform designed by Facebook to be a tool to help users work and communicate more effectively within their organization. Workplace by Facebook does not just supports live meeting, group calls, it also has a data analysis system, subsystems to assist employees and answer their questions as well as an international legal facilities, live meeting support tool, and also provide analytics system to monitor the movements of each subgroup.

 

 

Work from Anywhere with robotics

The advancement in embracing technology for Work from Anyway remains in overseas. For example, the Family Mart convenience store chain in Japan has set up the pilot project to use a Model-T robot, in which employees can control movements remotely of at least 8 km through VR technology, allowing a single employee to fill in the shelves in multiple stores, but the technology has its limitations because the use of VR requires training, and the robot's movements aren't as fast as humans actually do. By the year 2022, the development team will be able to customize the Family Mart to use the Model-T in more than 20 branches before expanding its use to all branches.  

 

 

In addition, a giant car company Nissan unveils a new concept design car model Office Pod in which Nissan targets to be a new experience for everyone to feel comfortable in the new Work from Anywhere lifestyle while travelling. The highlight of the Office Pod is its mobile rooftop deck allowing passengers to climb up to fully enjoy the rest while Working from Anywhere.

 

 

4 Giants firms pilot Work from Anywhere model

 

During the Covid-19 crisis, many organizations are adapting to work at home or from anywhere like the world's biggest technology company Fujitsu has launched Fujitsu Work Life Shift, a new solution transforming to be a new way of working to over 130,000 employees to work anywhere with efficiently.

 

Fujitsu explains that the new way of working can give more freedom to employee and increase their creativity and productivity better than assigning employees working in a fixed office. Moreover, the initiative also helps employees to manage their work-life balance better. Thus, Fujitsu develop the Work from Anywhere platform an emphasis on the key solutions as follow:

 

  • Smart Working: Realizing optimal working styles with popular templates such as Microsoft 365, Microsoft Teams, and Box, provide a Zero Trust network environment in the form of cloud services to increase workload and workforce throughout, as well as coordination with third parties, faster and more secure.
  • Borderless Office: Adjusting office operation by establishing Service Desk unit to provide support through telephone enquiry and troubleshooting services to employees who work outside the office 24hrs and also provides Working Support by shipping and repairing equipment in more than 180 countries.
  • Culture Change: Providing services to ease of communication between employees working in different departments, displaying the results of collaboration data in various situations and supporting continuously changing work styles whether it is virtual collaboration or AI to help the office works.

 

Fujitsu is the leading company that pilots employees to work from anywhere since the Covid-19 crisis in 2020. Also, the social media firm like Twitter offer $1,000 for employees who apply to work outside the office.

 

Facebook has given $1,000 to employees who are willing to work at home and the company also provide the Work from Anywhere platform focuses on developing AR/VR technologies as well as solutions including Workplace, Rooms, Live Producer, Portal, and Oculus. 

 

Giant companies like Google have allowed more than 200,000 employees to work from anywhere and don’t need to go to the office.  Sundar Pichai, Google CEO, once indicated that in the   future, Google may work on getting more flexible working model like employees may work at least three days a week in the office to collaborate with their peers and work from anywhere on the rest of the days.

 

Although the four global companies like Fujitsu, Twitter, Facebook and Google have succeeded in working remotely, they don’t reveal any positive or negative statistics. According to Nicholas Bloom, a professor at Stanford University in California who studies the working in the new normal era found that that remote working can increase productivity or workload by up to 13%.

 

After months of global Covid-19 outbreaks, many companies are increasingly asking whether they should continue Work from Anywhere. And if they decide to make a big change in their organization, will the company see such a big leap in its productivity like this in the long run?

 

These questions are still waiting for every business to observe and adapt to the traditional corporate culture. If anyone succeeds, Work from Anywhere will definitely bring light to the business in the New Normal era.

 

Sources: https://www.bbc.com/worklife/article/20200710-the-remote-work-experiment-that-made-staff-more-productive

https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/release-beb6420a9f2916baf13a4ed1503e7d89-210114-01-j

https://soranews24.com/2020/08/29/japanese-convenience-store-chain-begins-testing-remote-controlled-robot-staff-in-tokyo/

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา