NEWS & EVENTS

IT Services รวมทีมประชาสัมพันธ์ในงาน Vertical Business 2016

10.09.2016

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงานสัมมนา Vertical Business 2016  ณ โรงแรมเวสติน แกรนด์ สุขุมวิท  เมื่อวันที่  25-27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

 

กลุ่มบริการ IT Service ประกอบด้วย บริการ CAT cyfence , IRIS Cloud และ CAT e-business ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนภายในงาน “Vertical Tech Update 2016”  มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและบริการภายใต้กลุ่ม IT Services ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย กลุ่ม Healthcare / กลุ่ม Bank , Financial, Security, Insurance และกลุ่ม Startup Business โดยมีคุณกัณณิกา วรคามิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.ยุทธศาสตร์  นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล   ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ "Leading your business success with cloud and cyber security" แนวคิดในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายและความปลอดภัยสำหรับธุรกิจ โซลูชั่นทางด้านไอทีด้านต่างๆ ที่ตอบโจทย์ได้อย่างตรงความต้องการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมไปจนถึงการยกระดับระบบ IT ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อนำไปสู่ช่องทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต ให้ระบบ IT ลดภาระขั้นตอนการทำงานและมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสำเร็จ เติบโตอย่างก้าวกระโดด

 

 

 

ทั้งนี้ CAT e-business ได้เชิญนายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นผู้ผลักดันโครงการจัดทำระบบกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย (Pharmacy Trade Exchange-PTE) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ CAT Supply Chain Visibility : Gain your insights “ปรับปรุงประสิทธิภาพและบริการด้วยระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน” เพื่อบอกเล่าวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และความจำเป็นในการนำระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมาสนับสนุนการทำงานทางด้านการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล  ร่วมด้วยคุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทอีโลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด  

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา